+420 379 423 680 ak@ak-faltynova.cz

Faltýnová, Faltýn & partneři

Advokátní kancelář
Zavedená rodinná advokátní kancelář


Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, mimo jiné

(Poradenství, sepisování listin, zastupování před soudy a správními orgány a další.)

Občanské právo, mimo jiné

 • Sepis smluv
 • Převody nemovitostí a movitých věcí
 • Věcná břemena
 • Věcná práva
 • Vztahy k nemovitostem
 • Náhrada škody
 • Občanské závazky
 • Sousedské spory
 • Právní pomoc v dědickém řízení

Rodinné právo, mimo jiné

 • Rozvody
 • Vypořádání SJM
 • Úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • Úprava rodičovského styku

Obchodní právo, mimo jiné

 • Obchodní společnosti
 • Obchodní závazky
 • Správa a vymáhání pohledávek

Pracovní právo, mimo jiné

 • Pracovní smlouvy
 • Nároky vyplývající z pracovně právních závazků
 • Náhrada škody včetně újmy na zdraví

Trestní právo, mimo jiné

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení

Správní právo, mimo jiné

 • Přestupky
 • Vztahy ze služebních poměrů
 • Stavební řízení a územní plánování
 • Katastr nemovitostí

Celní právo, finanční právo a právo duševního vlastnictví, mimo jiné

 • Celní hodnota
 • Celní dluh
 • Celní režimy
 • Celní přestupky
 • Majetkové daně
 • Spotřební daně
 • Ochranné známky

Cena právní pomoci

 

Cena za právní služby se řídí podle dohody advokáta s klientem. Její výše se odvíjí od náročnosti poskytované služby, zejména záleží na složitosti případu a časové náročnosti. Standardně je cena sjednávána před zahájením právní pomoci.

Pokud není ujednána výše odměny, její výše se řídí ustanovením o mimosmluvní odměně ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v rozhodném znění.

Faltýnová, Faltýn & partneři

Advokátní kancelář

JUDr. Lenka Faltýnová, advokátka, ČAK: 11180
JUDr. Václav Faltýn, advokát, ČAK: 12822
Mgr. Václav Faltýn, advokátní koncipient, ČAK: 45240
Kateřina Jandová, asistentka

IČ: 71457135
DIČ: CZ7255131972

e-mail: ak@ak-faltynova.cz
tel.: +420 379 423 680 (Domažlice)
GSM.: +420 602 260 186 (Domažlice)
GSM.: +420 725 812 591 (Brno)
bankovní spojení: 736112339/0800

Sídlo kanceláře Domažlice

náměstí Míru 143
34401 Domažlice

Pobočka Brno

Čechyňská 439/23a
602 00 Brno

Potřebujete poradit? Neváhejte se nás zeptat

Zdarma Vám poskytneme první právní radu a nastíníme obecné možnosti řešení. Vy se následně rozhodnete, zda budete mít zájem o naše právní služby.

Případně si rovnou sjednejte osobní schůzku.

(Required)
V případě, že dojde mezi advokátem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb při výkonu advokacie, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd, web: www.cak.cz