Faltýnová, Faltýn & partneři | Advokátní kancelář Brno, Domažlice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advokátní kancelář Domažlice Brno
 
 
Faltýnová, Faltýn & partneři
Advokátní kancelář
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advokáti Domažlice Brno

Faltýnová, Faltýn & partneři

 

Advokátní kancelář

 
Zavedená rodinná advokátní kancelář
 
 
 
 
 
 

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, mimo jiné:

 
(Poradenství, sepisování listin, zastupování před soudy a správními orgány a další.)
 
 

 
 
 

Občanské právo,

 

mimo jiné

 
 • Sepis smluv
 • Převody nemovitostí a movitých věcí
 • Věcná břemena
 • Věcná práva
 • Vztahy k nemovitostem
 • Náhrada škody
 • Občanské závazky
 • Sousedské spory
 • Právní pomoc v dědickém řízení
 
 
 
 
 

Rodinné právo,

 

mimo jiné

 
 • Rozvody
 • Vypořádání SJM
 • Úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • Úprava rodičovského styku
 
 
 
 
 

Obchodní právo,

 

mimo jiné

 
 • Obchodní společnosti
 • Obchodní závazky
 • Správa a vymáhání pohledávek
 
 
 
 
 

Pracovní právo,

 

mimo jiné

 
 • Pracovní smlouvy
 • Nároky vyplývající z pracovně právních závazků
 • Náhrada škody včetně újmy na zdraví
 
 
 
 
 

Trestní právo,

 

mimo jiné

 
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 
 
 
 
 

Správní právo,

 

mimo jiné

 
 • Přestupky
 • Vztahy ze služebních poměrů
 • Stavební řízení a územní plánování
 • Katastr nemovitostí
 
 
 
 
 

Celní právo, finanční právo a právo duševního vlastnictví,

 

mimo jiné

 
 • Celní hodnota
 • Celní dluh
 • Celní režimy
 • Celní přestupky
 • Majetkové daně
 • Spotřební daně
 • Ochranné známky
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena právní pomoci

 
 

 
 
 
Cena za právní služby se řídí podle dohody advokáta s klientem. Její výše se odvíjí od náročnosti poskytované služby, zejména záleží na složitosti případu a časové náročnosti. Standardně je cena sjednávána před zahájením právní pomoci.

Pokud není ujednána výše odměny, její výše se řídí ustanovením o mimosmluvní odměně ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v rozhodném znění.
 
 
 
 
 
 

Faltýnová, Faltýn & partneři

 
Advokátní kancelář
 
 
 
 
 
JUDr. Lenka Faltýnová, advokátka, ČAK: 11180
JUDr. Václav Faltýn, adokát, ČAK: 12822
Mgr. Václav Faltýn, advokátní koncipient, ČAK: 45240
Kateřina Jandová, asistentka

IČ: 71457135
DIČ: CZ7255131972
 
 
 
e-mail: ak@ak-faltynova.cz
tel.: 379423680 (Domažlice)
GSM.: +420 602 260 186 (Domažlice)
GSM.: +420 725 812 591 (Brno)
bankovní spojení: 736112339/0800
 
 
 
 
 

Sídlo kanceláře Domažlice

 
náměstí Míru 143
34401 Domažlice
 
 
 

Pobočka Brno

 
Čechyňská 439/23a
602 00 Brno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potřebujete poradit? Neváhejte se nás zeptat.

 
 

 
 
Zdarma Vám poskytneme  první  právní  radu  a  nastíníme  obecné  možnosti řešení. Vy se následně rozhodnete, zda budete mít zájem o naše právní služby.

Případně si rovnou sjednejte osobní schůzku.
 
 
 
(Required)